VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
2019 M. METINIS PIRKIMŲ PLANAS
2018 M. PIRKIMŲ PLANAS
 2017 M. PIRKIMŲ PLANAS