Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokesčio priedas