Vilniaus lopšelio-darželio ,,Jovarėlis” vaikų gebėjimų papildomas ugdymas  2018-2019 m.m.