Mieli Tėveliai (globėjai, rūpintojai), bendruomenės nariai ir visi geros valios piliečiai, norintys paremti mūsų lopšelį-darželį!

Dėkojame visiems, 2018 metais parėmusiems lopšelį-darželį ir skyrusiems 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Tai padeda mums kurti saugią ir atvirą ugdymo(si) aplinką ir sėkmingai įgyvendinti išsikeltus ugdymo(si) tikslus.  Mes esame nuoširdžiai dėkingi už jūsų gerumą.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus savo pajamų dalį (iki 2 proc.) Jūs galite pervesti pasirinktai įstaigai, visuomeninei organizacijai ir kt. Tai nepareikalaus iš Jūsų jokių papildomų materialinių išlaidų. Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki 2019 metų gegužės 1 d. Prašymas yra nustatytos formos FR0512 (čia rasite formą kartu su instrukcija). Jo pateikimo būdas – elektroninis (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt

Nuoširdžiausiai dėkojame visiems, skirusiems lopšeliui-darželiui „Jovarėlis“ 2 % gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumą. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

Lopšelio-darželio „Jovarėlis“ bendruomenė