Savivaldybės tarybos sprendimas 2017 m. rugpjūčio 30 d.  NR. 1-2070 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO.
Pagrindas: http://www.vilnius.lt/vaktai2011/Defaultlite.aspx?Id=3&DocId=30297825&KlasId=8