Šiuo metu lopšelis-darželis ieško auklėtojos ir logopedo.