Vilniaus lopšelis-darželis ,,Jovarėlis” skelbia logopedo atranką:

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680. 

Siūlome:

 • pastovų darbą visu darbo krūviu (neterminuota darbo sutartis);
 • darbą draugiškame kolektyve;
 • galimybę nuolat tobulėti ir kelti kvalifikaciją;
 • galimybę kūrybiškai save realizuoti profesinėje veikloje.

Reikalavimai pretendentams:

 • logopedo išsilavinimas ir kvalifikacija;
 • valstybinės kalbos mokėjimas pagal LR teisės aktų reikalavimus;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais ir tėvais;
 • darbo patirtis su specialiųjų poreikių vaikais;
 • gebėjimas numatyti veiklos prioritetus, logopedo užsiėmimų tikslus ir uždavinius, gebėjimas planuoti ugdymo turinį, gebėjimas dirbti su veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • motyvacinį laišką su asmeninių privalumų sąrašu, kuriame laisva forma būtų nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

Privalumai:

logopedinio darbo su ikimokyklinio amžiaus vaikais patirtis.

Patirtis dirbant įstaigos Vaiko gerovės komisijoje.

Gebėjimas sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

Komandinio darbo įgūdžiai bendradarbiaujant su grupių auklėtojomis ir tėvų bendruomene.

 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 9.00 iki 15.00 val.

Dokumentų priėmimo pradžia 2018 m. liepos 19 d. 11.00 val., pabaiga – 2018 m. rugpjūčio 1 d. 15.00 val.

Dokumentai pristatomi: asmeniškai; siunčiami registruotu paštu arba elektroniniu paštu.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus asmeniškai informuojami ir kviečiami pokalbio.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 — – – – — – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Vilniaus lopšelis–darželis „Jovarėlis“ skelbia psichologo atranką:

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

 Siūlome:

 • pastovų darbą 0,5 etato darbo krūviu (neterminuota darbo sutartis);
 • darbą draugiškame kolektyve;
 • galimybę nuolat tobulėti ir kelti kvalifikaciją;
 • galimybę kūrybiškai save realizuoti profesinėje veikloje.

Reikalavimai pretendentams:

 • psichologo išsilavinimas ir kvalifikacija;
 • valstybinės kalbos mokėjimas pagal LR teisės aktų reikalavimus;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais ir tėvais;
 • psichologo darbo patirtis;
 • gebėjimas numatyti veiklos prioritetus, logopedo užsiėmimų tikslus ir uždavinius, gebėjimas planuoti ugdymo turinį, gebėjimas dirbti su veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • motyvacinį laišką su asmeninių privalumų sąrašu, kuriame laisva forma būtų nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

Privalumai:

Psichologo darbo su ikimokyklinio amžiaus vaikais patirtis.

Patirtis dirbant įstaigos Vaiko gerovės komisijoje.

Gebėjimas sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

Komandinio darbo įgūdžiai bendradarbiaujant su grupių auklėtojomis ir tėvų bendruomene. 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 9.00 iki 15.00 val.

Dokumentų priėmimo pradžia 2018 m. liepos 19 d. 11.00 val., pabaiga – 2018 m. rugpjūčio 1 d. 15.00 val.

Dokumentai pristatomi: asmeniškai; siunčiami registruotu paštu arba elektroniniu paštu.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus asmeniškai informuojami ir kviečiami pokalbio.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“ skelbia meninio ugdymo pedagogo atranką:

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680

Siūlome:

 • pastovų darbą 1,25 etato darbo krūviu;
 • darbą draugiškame kolektyve;
 • galimybę nuolat tobulėti ir kelti kvalifikaciją;
 • galimybę kūrybiškai save realizuoti profesinėje veikloje;
 • galimybę kasdien naudotis IKT.

 

Reikalavimai pretendentams:

 • specialieji kursai įgyti meninio ugdymo (muzikos) organizavimo, įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo progrą, kompetenciją;
 • valstybinės kalbos mokėjimas pagal LR teisės aktų reikalavimus;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais;
 • gebėjimas rišliai ir sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėjimas numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius bei organizuoti ugdymo(-si) procesą vieno amžiaus ir mišraus amžiaus vaikų grupėje;
 • gebėjimas dirbti su veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

 

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • motyvacinį laišką su asmeninių privalumų sąrašu, kuriame laisva forma būtų nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės, profesinės veiklos vizija dirbant Vilniaus lopšelyje-darželyje „Jovarėlis“.

 

Privalumai:

Darbštumas, geranoriškumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, dalyvavimo patirtis kuriant ir įgyvendinant grupės/įstaigos projektus.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 9.00 iki 15.00 val.

Dokumentų priėmimo pradžia 2018 m. liepos 19 d. 11.00 val., pabaiga – 2018 m. rugpjūčio 1 d. 15.00 val.

Dokumentai pristatomi: asmeniškai; siunčiami registruotu paštu arba elektroniniu paštu.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus asmeniškai informuojami ir kviečiami pokalbio.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

Mūsų rekvizitai:

Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“ S. Stanevičiaus g. 21 Vilnius, LT-07133,

tel. 8-524 79 291 ir 8-524 74 215,

paštas rastine@jovarelis.vilnius.lm.lt

Dokumentus adresuoti direktorei Aleksandrai Remeikienei