Etikos kodekso projekta lopšelio-darželio bendruomenė turi aptarti ir siūlyti patobulinimus iki 2019 m. balandžio 30 d.