Ką daryti norint turėti papildomą magnetinį įėjimo raktuką?

Darželis kiekvienai šeimai suteikia po vieną magnetinį įėjimo raktelį.

Pametus ar norint turėti papildomą(-ų) raktelių, reikia:

   1. Pranešti grupės auklėtojai;

2. Pervesti mokestį į darželio sąskaitą LT54 7044 0600 0392 2582;

3. Vieno raktelio kaina – 0,99 Eur.

4. Pavedime įrašyti: „už raktelį“ ir nurodyti vaiko vardą, pavardę ir lankomą grupę;

5. Ketvirtadieniais bus peržiūrimi pavedimai ir įmagnetinami raktukai;

 Raktelius pasirašytinai pasiimti pas grupės auklėtoją.

 Išsimagnetinusius raktelius pakeičiame nemokamai – kreiptis į grupės auklėtoją.

Išsibraukus iš darželio sąrašų, rakteliai blokuojami ir patekti į patalpas nebus galimybės.

Pamiršus raktelį, prašom įeiti per administracijos įėjimą.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Administracija