Pagrindinė lopšelio–darželio veiklos rūšis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Įstaiga turi ryškią meninio ugdymo kryptį, taikant tautodailės elementus. Ši veikla buvo tiriama, apibendrinta moksliniame pedagoginio universiteto pedagogų darbe. Nuo 2000m. kasmet lopšelyje–darželyje vykdoma tarptautinė programa „Zipio draugai“. Įstaigoje nuolat rūpinamasi savitumu: siekiama, kad kiekviena grupė būtų savita savo aplinka, kiekvienas pedagogas turėtų individualų darbo stilių, o įstaiga –savo veidą. Įstaiga savo veikloje siekia kokybiško vaikų brandinimo mokyklai.

Šie ugdymo(si) pasiekimai įvertinti Vilniaus miesto Kultūros, švietimo ir sporto departamento. Nuo 2002m. esame  priešmokyklinio ugdymo konsultacinis centras. Teikiame konsultacijas pedagogams ir tėvams, organizuojame   seminarus ir konferencijas.

Pagrindinę ugdymo veiklą papildo veikla būreliuose:

>  Tomo Petreikio šokių studijos, etnografinio ansamblio ,,Jovarėlis”,

>   Vietnamo tradicinių kovos menų būrelyje NIAT–NAM.,

>    Sostinės krepšinio mokyklos,

>    Anglų kalbos,

>    Keramikos

Lopšelio–darželio struktūrą sudaro:

>  ankstyvojo ugdymo grupės 1,5-3 metų vaikams;

>  ikimokyklinio ugdymo grupės 3-6 m. vaikams;

>  priešmokyklinio ugdymo grupės 6–7m. vaikams.