Įstaigoje dirba 22 pedagogai, kurie turi tokias kvalifikacines kategorijas:

     Auklėtojos – 8,

      Vyresniosios auklėtojos – 10,

      Auklėtojo eksperto – 1,

      Metodininkės – 3.

      Meninio ugdymo pedagogė – metodininkė Marytė.

      Specialistai:

    Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – dietistė – Onutė.

      Psichologė – Jolita.