Nauja įstaigos valdymo struktūra  atiduota steigėjui patvirtinti…